سامانه فناوران دانشگاه راه اندازی شد

این سامانه اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها می باشد.این سامانه…

استفاده از نانوذرات دی‌اکسیدوانادیم در پنجره‌های هوشمند

این سامانه اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها می باشد.این سامانه…

با «نانورنگ ضدخوردگی» ساخت ایران؛ بدون توقف به‌ پیش!

این سامانه اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها می باشد.این سامانه…

تولید نانوکاتالیست بر بستر گیاهان دارویی در دانشگاه جیرفت

این سامانه اولین مرجع فروش محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها می باشد.این سامانه…